Český Domov – síť lokálních novin a časopisů po celé České republice
Český Domov je síť 48 lokálních časopisů a novin po celé ČR a jejich číslo se stále zvyšuje tituly mají celkový náklad 2 138 650 výtisků na každé vydání
výtisky jsou distribuovány zdarma do poštovních schránek domácností čtenost dosahuje téměř 3 miliony čtenářů
distribuci doplňujeme stojánky s našimi tituly na veřejně přístupných místech (divadla, kina, nemocnice, poliklinika, fitcentra, obchodní centra apod.) zaměřujeme se na aktivní čtenáře, čemuž odpovídá atraktivní layout a obsah
přinášíme čistě lokální informace, které mají pro občany praktický význam (přistavení kontejnerů, adresáře, otevírací doby apod.) zveřejňujeme kulturní a sportovní servis (místní kina a divadla, místní sportovní kluby)
klademe důraz na interaktivitu se čtenáři (čtenářské soutěže, tajenky, kvízy) umožňuje flexibilitu při vytváření inzertních kampaní („kampaně šité na míru“)